ขั้นตอนการผลิตและการควบคุมคุณภาพ

หน้าแรก > ขั้นตอนการผลิตและการควบคุมคุณภาพ

ขั้นตอนการผลิตและการควบคุมคุณภาพ

ด้วยการผลิต 4 ขั้นตอน ทำให้เฟอร์นิเจอร์ของเรามีคุณภาพ แข็งแรง ทนทาน ไม่เหมือนใคร

ปั๊มขึ้นรูป

เชื่อม

พ่นสี

ประกอบ

Image

TESTING ROOM